SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
5
4
6

 Đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH

VÀ HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP CHO DOANH NGHIỆP

 

 

 

- Tên người tiếp nhận: Ông Nguyễn Văn Son.

- Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Lợi.

- Số điện thoại liên hệ: 02913.735053.

- Hộp thư điện tử: ubndhvl@baclieu.gov.vn