SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
3
9
1
4
0

 

Thường trực Huyện ủy

 

1. Bí thư: ông Nguyễn Bình Tân

2. Phó Bí thư Thường trực: ông Trương Văn Nhớ

Văn phòng Huyện ủy: điện thoại - fax: 0291.3735054

1.  Chánh Văn phòng: ông Ngô Trường Tại

2. Phó Chánh Văn phòng: ông Hà Minh Phương

3. Phó Chánh Văn phòng HC-QT: ông Lê Thanh Hùng

4. Phó Chánh Văn phòng TH: ông Lê Mạnh Hà

Các ban trực thuộc Huyện ủy

Ban Tổ chức: điện thoại: 0291.3735022

- Trưởng ban: ông Nguyễn Thanh Liêm

- Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Minh Đạo

 

- Phó Trưởng ban: bà Dương Ngọc Mai

 

 

Ban Tuyên giáo: điện thoại: 0291.3735024

- Trưởng ban: ông Võ Văn Sáu

- Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Văn Hiệp

- Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Minh Hiếu

- Phó Trưởng ban: ông Lê Văn Tam

Ban Dân vận: điện thoại: 0291. 3735666

- Trưởng ban: bà Vũ Thị Niên

- Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Văn Đượm

- Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Tấn Phục

- Phó Trưởng ban: ông Đinh Hoàng Chiến

Ủy Ban kiểm tra: điện thoại: 0291. 3735023

- Chủ nhiệm: ông Võ Tấn Lực

- Phó Chủ nhiệm: ông Trần Văn Việt

- Phó Chủ nhiệm: ông Hứa Ngọc Triệu