SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
3
9
1
7
2

 

Mặt trận - Đoàn thể

Ủy Ban MTTQ: điện thoại - fax: 0291.3735030

- Phó Chủ tịch Thường trực: ông Võ Văn A

- Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Cao Thắng

Hội Liên Hiệp Phụ nữ: điện thoại - fax: 0291.3735027

Chủ tịch: bà Khưu Thị Phong

- Phó Chủ tịch: bà Trịnh Hồng Cẩm

- Phó Chủ tịch: bà Trương Thị Hồng Phượng

Hội Cựu chiến binh: điện thoại - fax: 0291. 3735028

- Chủ tịch: ông Ngô Hồng Ân

- Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Hữu Xệ

- Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Lẵm

Liên Đoàn lao động: điện thoại - fax: 0291. 3735025

- Chủ tịch: ông Nguyễn Hoài Tân

- Phó Chủ tịch: ông Đỗ Văn Đáng

- Phó Chủ tịch: ông Huỳnh Minh Tuấn

Huyện đoàn: điện thoại - fax: 0291. 3735029

- Bí thư: ông Dương Đức Thắng

- Phó Bí thư: ông Hà Phú Quí

- Phó Bí thư: bà Trần Thị Hồng Lam

Hội nông dân: điện thoại - fax: 0291. 3735026

- Chủ tịch: ông Đào Văn Dĩnh

- Phó Chủ tịch: ông Đinh Văn Hội

- Phó Chủ tịch: ông Phạm Văn Sáu