SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
6
1
1
7
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký kinh doanh hộ cá thể có điều kiện Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
2 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) hộ kinh doanh trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
4 Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
5 Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã (HTX) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
6 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh Hợp tác xã (HTX) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
7 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (HTX) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
8 Đăng ký thay đổi tên Hợp tác xã (HTX) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
9 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã (HTX) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
10 Khiếu nại, giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện
11 Tố cáo, giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện
12 Xử lý đơn thư tố cáo Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện
13 Xử lý đơn thư khiếu nại Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện
14 Giải quyết khiếu nại lần 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện
15 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Hành chính Tư pháp Phòng Tư pháp huyện
16 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Hành chính Tư pháp Phòng Tư pháp huyện
17 Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi Hành chính Tư pháp Phòng Tư pháp huyện
18 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Hành chính Tư pháp Phòng Tư pháp huyện
19 Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: Xác định cha, mẹ con (do tòa án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật Hành chính Tư pháp Phòng Tư pháp huyện
20 Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch (trong trường hợp sổ hộ tịch không còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà chỉ lưu được tại Ủy ban nhân dân cấp huyện Hành chính Tư pháp Phòng Tư pháp huyện
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối196 thủ tục