SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
9
3
4
4
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thẩm định hồ sơ mời thầu và giá gói thầu Đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
2 Thẩm định hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu) và kế hoạch đấu thầu Đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
3 Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
4 Báo cáo thẩm định kết quả chỉ định thầu (đấu thầu) công trình Đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
5 Đăng ký kinh doanh hộ cá thể không có điều kiện Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
6 Đăng ký kinh doanh hộ cá thể có điều kiện Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
7 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
8 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) hộ kinh doanh khi không kinh doanh hoặc ngừng hoạt động quá 6 tháng, chuyển quận huyện khác, kinh doanh ngành nghề bị cấm, chuyển thành doanh nghiệp, xin nghỉ hẳn Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) hộ kinh doanh trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
10 Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
11 Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã (HTX) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
12 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh Hợp tác xã (HTX) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
13 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (HTX) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
14 Đăng ký thay đổi tên Hợp tác xã (HTX) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
15 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã (HTX) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
16 Khiếu nại, giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện
17 Tố cáo, giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện
18 Xử lý đơn thư tố cáo Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện
19 Xử lý đơn thư khiếu nại Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện
20 Giải quyết khiếu nại lần 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra huyện
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối223 thủ tục