SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
4
2
4

 

XÃ, THỊ TRẤN

Xã Hưng Thành: điện thoại - fax: 0291.3894684

- Bí thư - Chủ tịch: ông Nguyễn Thanh Nhường

- Phó Bí thư Thường trực: ông Trần Văn Diệp

Xã Hưng Hội: điện thoại - fax: 0291.3826237

- Bí thư: ông Nguyễn Văn Vĩ

- Phó Bí thư Thường trực: ông Danh Thái Tuyến

- Chủ tịch: ông Lâm Anh Tuấn

Xã Long Thạnh: điện thoại - fax: 0291. 3891612

- Bí thư: bà Ngô Như Ý

- Phó Bí thư Thường trực: Ông Đoàn Hồng Sơn

- Chủ tịch: ông Nhan Anh Dũng

Xã Vĩnh Hưng: điện thoại - fax: 0291. 3890512

- Bí thư: ông Lê Văn Tam

- Phó Bí thư Thường trực: ông Nguyễn Trung Kiên.

- Chủ tịch: ông Lê Thanh Tuấn.

Xã Vĩnh Hưng A: điện thoại - fax: 0291. 3890664

- Bí thư: ông Châu Thanh Huy

- Phó Bí thư Thường trực: ông Trần Thanh Vạn

- Chủ tịch: ông Đặng Hoàng Khải

Xã Châu Thới: điện thoại - fax: 0291. 3896077

- Bí thư: bà Huỳnh Ngọc Thắm

- Phó Bí thư Thường trực: ông Ngô Văn Việt

- Chủ tịch: ông Phạm Văn Lắm.

Xã Châu Hưng A: điện thoại - fax: 0291. 3830755

- Bí thư: ông Hồ Hữu Tiến

- Phó Bí thư Thường trực: ông Hà Văn Bạc

- Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Cẩm

Thị Trấn Châu Hưng: điện thoại - fax: 0291. 3830312

- Bí thư: ông Trần Minh Tùng

- Phó Bí thư Thường trực: ông Hồ Văn Sở

- Chủ tịch: ông Uông Văn Thịnh