SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
2
9
9
4
1
Kinh tế - Chính trị Thứ Tư, 18/02/2015, 13:40

Chuẩn bị bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ (2015 – 2017)

Ngày 15/03/2015, huyện Vĩnh Lợi sẽ tiến hành bầu cử chức danh trưởng ấp nhiệm kỳ (2015 – 2017). Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đối với cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống. Bởi, bầu cử chức danh trưởng ấp là để nhân dân lựa chọn, bầu ra người đại diện, chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân theo quy định của luật pháp, qua đó phát huy pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, bầu ra người thật sự gương mẫu có uy tín, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được cấp trên giao.

Để công tác bầu cử chức danh trưởng ấp trong toàn huyện được diễn ra đúng theo quy định, đòi hỏi việc bầu cử chức danh trưởng ấp lần này phải thật sự dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.

Cuộc bầu cử phải thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, phát huy dân chủ, không gò ép, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong việc tự do lựa chọn người mà mình tín nhiệm bầu vào chức danh trưởng ấp.

Thông tư 04 ngày 31/08/2012 của Bộ nội vụ quy định, về tiêu chuẩn của Trưởng ấp. Trưởng ấp phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở ấp, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình phải gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Những người sau đây không được ứng cử trưởng ấp: người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự. Người đang bị khởi tố về hình sự. Người đang phải chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

Người đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về giáo dục tại xã, thị trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bị quản chế hành chính.

Về trình tự, thủ tục tiến hành bầu cử chức danh trưởng ấp phải đảm bảo các bước sau:

Bước một, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam các xã, thị trấn phối hợp xây dựng kế hoạch bầu cử, ban hành quyết định công bố ngày bầu cử và tổ chức hội nghị triển khai.

Bước hai, dự kiến danh sách người ứng cử. Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp căn cứ tiêu chuẩn Trưởng ấp, báo cáo chi bộ để dự kiến giới thiệu người ứng cử trưởng ấp. Trưởng ban công tác Mặt trận ấp triệu tập cuộc họp để dự kiến giới thiệu người ứng cử trưởng ấp. Thành phần hội nghị gồm toàn bộ các thành viên của Ban công tác Mặt trận ấp. Nội dung, trình tự thủ tục của hội nghị gồm: Giới thiệu mục đích, yêu cầu hội nghị và thông qua Quyết định của Chủ tịch UBND xã, thị trấn về ngày bầu cử và Quyết định thành lập Tổ bầu cử, giới thiệu tiêu chuẩn người ứng cử Trưởng ấp. Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp giới thiệu người ứng cử chức danh Trưởng ấp (giới thiệu từ 02 người trở lên). Hội nghị tiến hành thảo luận, xem xét về người được giới thiệu. Trưởng ban công tác Mặt trận ấp tổng hợp các ý kiến nhận xét của hội nghị về người được dự kiến và sau đó lập biên bản ghi rõ số người được triệu tập, số người có mặt, nội dung hội nghị, ý kiến nhận xét của hội nghị về người được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Bước ba, tổ chức hội nghị cử tri. Thành phần hội nghị gồm: Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp gửi giấy mời đến đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Phó trưởng ấp, các thành viên của Ban công tác Mặt trận ấp, toàn thể cử tri đại diện các hộ gia đình. Ấp có từ 100 hộ trở xuống thì mời hết các hộ, ấp có trên 100 hộ thì không nhất thiết mời hết, nhưng phải mời ít nhất là 50% số hộ trong ấp dự hội nghị. Nội dung, thủ tục, trình tự hội nghị: Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự hội nghị và giới thiệu thư ký hội nghị. Trưởng ấp công bố Quyết định của Chủ tịch UBND xã, thị trấn về ngày bầu cử và Quyết định thành lập Tổ bầu cử, đồng thời báo cáo công tác nhiệm kỳ qua và tự phê bình trước cử tri. Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp đọc tiêu chuẩn Trưởng ấp và giới thiệu danh sách dự kiến người ra ứng cử. Hội nghị thảo luận danh sách nhũng người được Trưởng ban công tác Mặt trận ấp dự kiến giới thiệu. Thư ký hội nghị thông qua biên bản và Trưởng ban công tác Mặt trận ấp kết luận hội nghị.

Bước bốn, Ban công tác Mặt trận ấp tổ chức Hội nghị để ấn định danh sách chính thức nhũng người ứng cử. Thành phần hội nghị gồm: Bí thư Chi bộ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội người cao tuổi. Nội dung, thủ tục, trình tự hội nghị: Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp nêu mục đích hội nghị và giới thiệu đại biểu sau đó đọc danh sách những người được Ban công tác Mặt trận ấp và cử tri giới thiệu, người tự ứng cử (nếu có). Hội nghị căn cứ vào tiêu chuẩn Trưởng ấp để thảo luận và ấn định danh sách chính thức những người ứng cử Trưởng ấp. Số người ứng cử ít nhất là hai người để cử tri lựa chọn bầu 01 người. Hội nghị lập biên bản ghi rõ thành phần hội nghị, tổng số người được triệu tập, số người có mặt, nội dung hội nghị, diễn biến hội nghị, và lập danh sách chính thức những người ứng cử trưởng ấp. Danh sách những người ứng cử Trưởng ấp phải được niêm yết công khai trước ngày bầu cử 02 ngày.

Đối với công tác bầu cử: Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND xã, thị trấn về việc thành lập Tổ bầu cử, Tổ bầu cử chuẩn bị hòm phiếu; phiếu bầu cử có đóng dấu của tổ bầu cử; trên phiếu bầu có ghi rõ họ và tên của người ứng cử; đại diện hộ gia đình có quyền lựa chọn một trong những người trong danh sách ứng cử mà mình tín nhiệm để bầu, chọn ra chức danh Trưởng ấp mới. Ban kiểm phiếu bắt đầu kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, có sự giám sát của 02 đại diện hộ nhân dân trong ấp giám sát.

Thời gian ấn định cho ngày bầu cử chức danh trưởng ấp ở huyện Vĩnh Lợi sẽ bắt đầu khai mạc lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 11 giờ trưa - ngày chủ nhật, 15/03/2015.

Với tinh thần trách nhiệm của mình, đại diện hộ gia đình hãy đi bầu cử đông, đủ, sáng suốt lựa chọn ra người mình tín nhiệm để bầu vào chức danh Trưởng ấp nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Ngọc Lê

 


Số lượt người xem: 8520 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày