SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
1
6
4
9
Kinh tế - Chính trị Thứ Tư, 08/08/2018, 15:20

Huyện ủy Vĩnh Lợi tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác vận động quần chúng

 Sáng ngày 8/8/2018, Huyện ủy Vĩnh Lợi tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác vận động quần chúng. Dự hội nghị và triển khai các văn bản có đồng chí Trương Văn Nhớ - Phó bí thư thường trực huyện ủy;  các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; thủ trưởng các ban, ngành, MTTQ và hội, đoàn thể huyện; Phó chủ tịch UBND phụ trách văn hóa –xã hội; trưởng khối vận; trưởng các hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên các xã, thị trấn.

Đồng chí Trương Văn Nhớ - Phó bí thư thường trực huyện ủy triển khai các văn bản tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác vận động quần chúng: Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơmer trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban chấp hành Trung ương về giám sát của Mật trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quyết đinh 1722-QĐ/TU ngày 10/11/2017 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc Ban hành Hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quang cảnh hội nghị

Việc triển khai các văn bản có ý nghĩa quan trọng, là điều kiện, công cụ để cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, là phương thức để mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới, nhất là trong việc xây dựng tổ chức đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, khắc phục những hiện tượng tiêu cực.

Anh Thư


Số lượt người xem: 316 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày