SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
5
5
4
9
Kinh tế - Chính trị Thứ Sáu, 30/11/2018, 13:45

Vĩnh Lợi tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 05

 

 

Nhằm cập nhật kiến thức mới về kỹ năng nghiệp vụ sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.  Vừa qua, huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 05 cho gần 200 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp học

Thời gian học của mỗi lớp là 03 ngày, các học viên được nghiên cứu 09 chuyên đề, bao gồm:  Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 12 của Ban thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối; tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Những vấn đề đổi mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Những vấn đề đổi mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức địa phương ở Việt Nam hiện nay; Những vấn đề đổi mới trong đường lối, chính sách xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết  các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay; Chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; Những vấn đề mới trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.

Theo đó, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 05 (Khóa II) sẽ bế giảng vào ngày 30/11/2018.

                                                                                                                                   Kiều Nương

 


Số lượt người xem: 415 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày