SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
5
5
4
5
Kinh tế - Chính trị Thứ Năm, 27/12/2018, 08:10

Vĩnh Lợi tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII của Đảng

 
Ngày 26/12, huyện uỷ Vĩnh Lợi tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII của Đảng cho các đồng chí là lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể, hội; các đồng chí nguyên huyện uỷ viên và cán bộ các sở, ngành tỉnh đã về hưu. 
 
 Quang cảnh hội nghị
 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung sau: Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luật số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp Hành Trung ương khóa XII “về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII của Đảng. 
 
Đồng chí Võ Văn Sáu – Trưởng ban dân vận huyện ủy - GĐ trung tâm BDCT huyện triển khai các nội dung nghị quyết
 

Hội nghị nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.

Kiều Nương

 

 


Số lượt người xem: 447 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày