SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
6
1
3
2
Kinh tế - Chính trị Thứ Hai, 25/02/2019, 09:55

Vĩnh Lợi triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị và Tỉnh ủy

Ngày 22/2, huyện Vĩnh Lợi tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị và Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ huyện; các đồng chí trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Quang cảnh cuộc họp

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt 07 văn bản của tỉnh ủy: Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 13/11/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) “về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18/12/2018 của BTV Tỉnh ủy (Khóa XV) “về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 28/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 28/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 13/11/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) “về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 23/10/2018 của BTV Tỉnh ủy (Khó XV) “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tương chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) “về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đồng chí Võ Văn Sáu – UVBTV – Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy triển khai văn bản tại hội nghị

Hội nghị cũng đã triển khai 03 văn bản của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị (Khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”;  Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Kiều Nương

 


Số lượt người xem: 766 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày