SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
6
1
2
8
Kinh tế - Chính trị Thứ Sáu, 10/07/2020, 15:30

Hội nghị kết luận địa bàn thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều ngày 09/7/2020, Ban chỉ đạo 24 của huyện Vĩnh Lợi tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tỏ - Đảng ủy viên, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo 515 của tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Liêm - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban  nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo 24 huyện, chủ trì hội nghị;  cùng các thành viên Ban chỉ đạo 24 của huyện; Chủ tịch Hội đồng Chính sách, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và  cán bộ lão thành cách mạng, người dân am hiểu  trên địa bàn các xã, thị trấn. 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cơ quan thường trực Ban CHQS huyện báo cáo kết quả thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo đó, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 273/CCT-CS ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Cục Chính trị Quân khu 9 về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Công văn số 1263/BCĐ-CT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo 515 Bạc Liêu về việc tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn công tác mộ liệt sĩ, với vai trò là cơ quan thường trực, Ban CHQS huyện đã tích cực chủ động tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo 24 của huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng thời gian quy định, xác định những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm kịp thời đúng thời gian quy định, không để xảy ra sai sót.

Trên cơ sở công tác tuyên truyền thực hiện tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn, Ban Chỉ đạo đã triển khai tìm kiếm bằng nhiều hình thức, trong đó đã phát 21.982 phiếu thu thập thông tin ở 77 ấp trên địa bàn 7 xã, thị trấn, đã thu về 21.982 phiếu đạt 100%, trong đó có 18 phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Ban CHQS huyện đã tiếp nhận và đề nghị Hội đồng chính sách các xã, thị trấn rà soát, cung cấp thông tin, danh sách 739 liệt sĩ có nơi sinh, nơi an táng ban đầu trên địa bàn do Bộ CHQS tỉnh chuyển đến. Ngoài ra Ban chỉ đạo 24 huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực phối hợp với Hội đồng chính sách 08 xã, thị trấn tiến hành rà soát nắm thông tin về liệt sĩ là người địa phương khác biên chế thuộc cấp huyện; liệt sĩ là người địa phương biên chế các cơ quan, đơn vị khác; liệt sĩ là người địa phương khác mà thân nhân chuyển hồ sơ đến địa phương hưởng chế độ thờ cúng. Kết quả đã rà soát liệt sĩ là người địa phương biên chế thuộc cấp huyện là 06 liệt sĩ; liệt sĩ là người ngoài địa phương tham gia biên chế các cơ quan, đơn vị khác là 609 liệt sĩ; liệt sĩ là người địa phương khác mà thân nhân chuyển hồ sơ đến huyện hưởng chế độ thờ cúng là 65 liệt sĩ. Khu vực địa bàn có mộ liệt sĩ đã tìm kiếm đã quy tập xong về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh là 18 liệt sĩ.

Hiện tại số mộ liệt sĩ đã an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện là 599 liệt sĩ, tiến hành xác định tọa độ, lập bản đồ mộ liệt sĩ chôn cất tại phần đất gia đình trên địa bàn huyện là 362 mộ liệt sĩ.

Tại hội nghị đã có một số ý kiến thảo luận của các đại biểu về công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cách thức hướng dẫn cho người dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; thẩm tra, xác minh hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của huyện; xác định danh tính liệt sĩ; nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; việc hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, chuyển giao cho các đơn vị, địa phương và thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tỏ - Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã yêu cầu trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án lập bản đồ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như:

Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng chính sách các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành của huyện, đặc biệt là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện cần phối hợp chặt chẽ, tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa chính trị của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tiếp tục triển khai đồng bộ và quyết liệt, toàn diện các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện Tiếp tục chỉ đạo thu thập bổ sung thông tin, xác minh kết luận thông tin nơi sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ, nhất là những liệt sỹ không phải là người địa phương để kịp thời bổ sung đầy đủ, thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Kịp thời đề nghị biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin chính xác về liệt sĩ, mộ liệt sỹ hy sinh trên địa bàn.

Tích cực tham gia chăm lo, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Thanh Liêm - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của tập thể, cá nhân dân và nhân dân huyện nhà đã đóng góp công sức của mình trong việc thực hiện đề án đạt được những kết quả rất quan trọng tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Đồng chí Phạm Thanh Liêm, giao cho Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các văn bản, báo cáo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh theo quy định; giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nhất là danh sách liệt sỹ của huyện để phục vụ công tác quản lý và sử dụng dữ liệu. Đồng thời đồng chí lưu ý Ban chỉ đạo 24 huyện và các xã, thị trấn tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Tỏ - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ có hiệu quả, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, kiện toàn ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đảm bảo hoạt động có hiệu quả, tiếp tục rà soát, xác minh, kết luận đầy đủ các thông tin của liệt sĩ  thuộc địa bàn huyện và địa bàn khác, xác minh, kết luận thông tin đưa vào mộ bia liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Xuân Khởi


Số lượt người xem: 52 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày