SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
8
0
5
Văn hóa - Xã hội Thứ Sáu, 09/11/2018, 16:30

Vĩnh Lợi tiếp đoàn kiểm tra sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính năm 2018

Ngày 09/11, Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi tiếp đoàn kiểm tra sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính năm 2018. Dự cuộc họp có đồng chí Ngô Công Hầu – Phó giám đốc sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra, cùng các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra; Về phía huyện có đồng chí Từ Minh Phúc – Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban ngành huyện.

Đồng chí Lê Hùng Kiệt – Phó trưởng phòng Nội vụ báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2018

Công tác cải cách hành chính là một trong những lĩnh vực quan trọng được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện.  Thể chế hành chính ngày càng đước đổi mới, đúng pháp luật quy đinh và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Nhận thức của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng lên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát. Thủ tục hành chính công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao; cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan Nhà nước; tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, người dân và doanh nghiệp liên hệ công việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Về cải cách thủ tục hành chính, hiện có 217 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc 13 lĩnh vực. Ủy ban nhân dân xã thực hiện cập nhật niêm yết công khai 134 thủ tục, thuộc 23 lĩnh vực theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận 33.227 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết và trả đúng hạn. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hiện nay có 13/13 cơ quan chuyên môn huyện và 07/07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện đã được ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tính từ đầu năm đến tháng 9/2018 Ủy ban nhân dân huyện đã giải quyết nghỉ chính sách tinh giản theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đối với 06 viên chức sự nghiệp Giáo dục.

Đồng chí Ngô Công Hầu – Phó giám đốc sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ngô Công Hầu – Phó giám đốc sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính của huyện. Đoàn cũng đề nghị huyện cần khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC cần chú trọng công tác xây dựng, ban hành các Kế hoạch CCHC, trong đó cần chi tiết các nhiệm vụ, có phân công bộ phận, cá nhân phụ trách rõ ràng để làm căn cứ kiểm tra, đôn đốc; kiện toàn, sắp xếp, bố trí lại cơ sở vật chất ở Bộ phận một cửa để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Thanh Tuấn


Số lượt người xem: 486 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày