SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
3
5
7
5
Văn hóa - Xã hội Thứ Bảy, 23/11/2019, 22:00

Huyện Vĩnh Lợi tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 08 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU, ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 22/11/2019 Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và 08 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37 ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện “Ngày dân vận khéo”.

Qua 10  năm thưc hiện kết luận 61 và 08 năm thực hiện Quyết định số 673 và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37. Huyện Vĩnh Lợi đã đạt được nhiều kết quả đáng kể trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cấp ủy đảng, chính quyền đã tích cực chủ động triển khai những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần cũng cố, đổi mới thúc đẩy hoạt động của Hội và phong trào Nông dân nhận thức rỏ vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam. Đến nay quỹ hỗ trợ Nông dân huyện được hỗ trợ từ nguồn ngân sách và huy động được 01 tỷ 643 triệu 500 nghìn (trong đó vận động 468 triệu 500 nghìn), đã giải ngân 42 dự án. Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, tỉnh đầu tư cho hội nông dân huyện được 24 dự án với số tiền trên 07 tỷ đồng cho 366 hộ nông dân vay. Nhìn chung các dự án đầu tư điều đạt hiệu quả như: Mô hình trồng bồn bồn kết hợp nuôi cá đồng, trồng năng, trồng màu trong nhà lưới, nuôi bò, nuôi dê sinh sản, nuôi gà …

Công tác phối hợp với các ngành như: Hội nông dân huyện phối hợp với Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm kỷ thuật nông nghiệp huyện tổ chức 684 lớp tập huấn khuyến nông – khuyến ngư và tổ chức hội thảo cho 30.582 lược Nông dân, thưc hiện 42 mô hình và 11 dự án về hiệu quả phát triển bền vững và rất nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả khác.

Hội nông dân huyện phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường tập huấn nâng cao kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên và môi trường nông thôn được 65 lớp có 2796 người tham dự. Đồng thời đưa 79 hội viên nông dân tham gia lớp tập huấn ứng dụng công nghệ sinh học.

Hội nông dân huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin về nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, đã phát động 7/7 xã xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, đã công nhận đươc 4/7 xã, 77/77 ấp đạt chuẩn văn hóa có 21.418/24.041 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, phối hợp tổ chức liên hoan “Tiếng hát đồng quê” và hội thi “Tìm hiểu pháp luật cho nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” và phối hợp tốt với một số ngành và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện thực hiện nhiệm vụ .

Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện huyện còn gặp những hạn chế đó là :

Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp cùng với thiên tai dịch bệnh nhất là dịch tả lợn châu phi, giá cả đầu vào vật tư nông nghiệp tăng, giá đầu ra các mặt hàng nông sản bấp bênh làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất của người dân .

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chất lượng không cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy chưa đảm bảo, học viên học xong vẫn còn tình trạng không có việc làm. Ban chỉ đạo xã và tổ giúp việc còn hoạt động kiêm nhiệm và chưa được cấp kinh phí hoạt động

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Ông Nguyễn Bình Tân, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy Vĩnh lợi yêu cầu Hội nông dân huyện cần xác định rõ vai trò nồng cốt  trong thực hiện kết luận số 61 của Ban Bi thư mà quyết tâm tổ chức thực hiện, trong Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ thì Hội Nông dân cần xác định rõ những việc nào Hội nông dân thực hiện, những việc nào Hội nông dân phải phối họp với các ngành bằng việc làm cụ thể .

Hiệu quả của công tác dạy nghề đạt kết quả không như kỳ vọng, cần phải có sự thay đổi về chủ trương như đào tạo nghề theo nhu cầu của lao động và các doanh nghiệp họ cần cái gì. Việc thí điểm mô hình phải có đánh giá thường xuyên và theo dõi đầu ra để mở rộng hay không thực hiện nửa .

Về sơ kết 05 năn thực hiện Chỉ thị số 37 của Tỉnh ủy, Ông Nguyễn Bình Tân Bí Thư Huyện ủy thống nhất nội dung đánh giá mà dự thảo báo cáo đã nêu nhưng cần lưu ý trong công tác dân vận khéo đó là :

Về nguyên tắc: Người dân là chủ thể.

Về phương châm: Việc gì người dân làm được thì cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và khuyến khích, việc gì dân gặp khó khăn cấp ủy, chính quyền phải hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn khi ổn định chuyển giao cho dân .

                                                                                                                                                     Xuân Khởi


Số lượt người xem: 112 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày