SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
5
4
7
Văn hóa - Xã hội Thứ Bảy, 21/12/2019, 14:00

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi tổ chức kỳ họp thứ mười bốn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 19 và 20/12/2019, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Nguyễn Bình Tân-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị ủy viên UBND huyện; Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

Quang cảnh kỳ họp

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 UBND huyện. Tổng sản phẩm trong huyện (GRDP) năm 2019 ước đạt 2.034 tỷ đồng, tăng 8,52% so với năm 2018. Khu vực nông nghiệp và thủy sản đạt 931 tỷ đồng, tăng 4,01%, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 187 tỷ đồng, tăng 10,57%, khu vực dịch vụ đạt 916 tỷ đồng, tăng 13,07%. Nông nghiệp và thủy sản chiếm 52,43%, Công nghiệp và xây dựng chiếm 16,20%, Dịch vụ chiếm 31,37%. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu ngưới đạt 45,4 triệu đồng/người/năm, đạt 100,55% chỉ tiêu Nghị quyết.

Tổng diện tích gieo trồng lúa năm 2019 là 42.102 ha, đạt 100,5% kế hoạch, sản lượng thu hoạch lúa đạt 250.431 tấn, đạt 100,1% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản là 9.520 tấn, đạt 104,62% kế hoạch. Về xây dựng nông thôn mới, các xã trên địa bàn huyện đều cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đến nay đã có 05 xã được công nhận, còn lại 02 xã Long Thạnh và Hưng Hội đã hoàn tất các hồ sơ đề nghị Ban Chỉ tỉnh thẩm định. Về kinh tế tập thể, toàn huyện có 25 hợp tác xã và 59 tổ hợp tác, với tổng số trên 10.000 thành viên.

Giá trị Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp đạt 321 tỷ 700 triệu đồng, đạt 103,77% kế hoạch. Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn huyện là 1.627,66 tỷ đồng, đạt 102,76% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 53 tỷ đồng, đạt 100,9%, tổng chi ngân sách đạt 379 tỷ 283 triệu đồng, đạt 110,09%.

Năm 2019, huyện được tỉnh công nhận 02 thư viện đạt chuẩn xuất sắc, 01 thư viện đạt chuẩn tiên tiên, công nhận 04 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn là 20/28 trường, tỷ lệ 71,42%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm từng bước nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, đến nay đã công nhận được 06/07 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và đúng đối tượng. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hiện nay huyện còn 441 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,83%, hộ cận nghèo còn 1.534 hộ, chiếm 6,38%. Vận động Quỹ “Vì người nghèo và An sinh xã hội” được 10 tỷ 205 triệu đồng. Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,6% bằng 107,51 kế hoạch, số người tham gia bảo hiểm tự nguyện là 379 người, bằng 47,38% kế hoạch.

Nhiệm vụ Quốc phòng và công tác quân sự địa phương được giữ vững, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã  hội trên địa bàn huyện được giữ vững

Nhìn chung, tình hình kinh tế- xã hội năm 2019 cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực. Trong 19 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, kết quả thực hiện đều đạt và vượt.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 . Trong năm đã tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ, đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét và thông qua 16 nghị quyết. Ngoài ra, Thường trực HĐND đã tổ chức 02 kỳ họp bất thường để biểu quyết thông qua nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Lợi và Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cây xanh trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2020.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 08 nghị quyết gồm : Nghị quyết về thông qua kế hoạch phát triển kinh – xã hội năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết phương án phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về môi trường của các cơ sở sản  xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn giai đoạn 2017-2019; Nghị quyết về kết quả giám sát về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện năm 2018; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020, HDND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

                                                                                                  Kiều Nương


Số lượt người xem: 1848 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày