SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
7
7
0
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 29/07/2019, 15:00

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của toàn thể nhân dân.

Thắng lợi ấy cũng minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, nắm bắt và chớp đúng thời cơ. 

 

 

Gia Huy

Nguồn http://www.tuyengiao.vn


Số lượt người xem: 189 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày