SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
5
2
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 24/09/2019, 10:15

Huyện Vĩnh Lợi khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới khóa 31

Ngày 23/09, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới - khóa 31 năm 2019. Có hơn 50 đảng viên dự bị tham gia học tập.

Quang cảnh buổi khai giảng

Lớp học diễn ra trong thời gian 7 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo-xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam-quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đây là những nội dung quan trọng, cơ bản, bắt buộc những đảng viên mới phải học tập, nghiên cứu nắm vững, hiểu sâu trước khi được trở thành đảng viên chính thức để được phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành./.

Văn Mẩn


Số lượt người xem: 350 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày