SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
4
4
4
An ninh - Quốc phòng Thứ Năm, 12/09/2019, 10:50

Huyện Vĩnh Lợi sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Ngày 11/9, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện.

Quang cảnh hội nghị

Trong 10 năm qua, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở huyện Vĩnh Lợi đã được triển khai toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thường xuyên củng cố, xây dựng, giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị trong lực lượng vũ trang nhân dân. Kết quả, trong 10 năm qua, huyện đã tổ chức 26 cuộc luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ các cấp đạt chất lượng. Việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Tổ chức ra quân huấn luyện cho các lực lượng dự bị động viên, chiến sĩ mới, dân quân tự vệ đảm bảo đủ quân số, thời gian, nội dung quy định. Duy trì nghiêm chế độ trực sẳn sàng chiến đấu. Phối hợp với các lực lượng nắm tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp tổ chức đưa đi bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng đúng theo quy định.

Đồng chí Trương Văn Nhớ - Phó Bí thư thường trực huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019

Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới được Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi xác định là: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện có hiệu quả việc kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, toàn diện; chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi đã trao tặng giấy khen cho 39 tập thể và nhiều cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019./.

Văn Mẫn


Số lượt người xem: 328 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày