SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
0
0
2
1
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội Thứ Bảy, 14/12/2019, 23:02
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2019  (28/03)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý 1 và Chương trình công tác quý 2 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019  (28/02)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và Chương trình công tác tháng 03 năm 2019
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018  (18/02)
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018 và những nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019  (28/01)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018  (11/12)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018  (30/11)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020  (26/11)
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 huyện Vĩnh Lợi
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018  (30/10)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2018  (28/09)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm và Chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 năm 2018  (30/08)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 08 và Chương trình công tác tháng 09 năm 2018

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày