SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
5
9
1
Chuyên đề học tập Thứ Tư, 02/10/2019, 17:50

Nêu gương từ Trung ương

Không còn bàn cãi gì thêm nữa, việc học Bác muốn hiệu quả phải xuất phát từ chính sự nêu gương của cán bộ. Người giữ vị trí công tác càng cao, càng phải thật sự nêu gương, bởi lẽ "một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền" như Bác Hồ từng răn dạy.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 3 năm qua một lần nữa minh chứng cho chân lý đó. Ba năm qua, nhờ có chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời về trách nhiệm nêu gương của Trung ương và từng cấp nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Cũng nhờ đó, nhiều cán bộ hư hỏng bị thanh lọc; không ít cán bộ yếu kém bị phê bình, kỷ luật; các biểu hiện nhũng nhiễu, trịch thượng với dân giảm dần... Tuy nhiên, công bằng mà nói, kết quả thu được trong thực hành nêu gương của cán bộ còn không ít hạn chế; chưa thật sự đáp ứng mong mỏi của quần chúng nhân dân. Vẫn còn đó những “con sâu làm rầu nồi canh”, thiếu gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống... gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nêu gương tất yếu phải có kế hoạch của từng người, từng tổ chức; phải chịu sự theo dõi, giám sát của cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân; kết quả nêu gương về đạo đức phải là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong bộ tiêu chí đánh giá cán bộ... đó là những giải pháp được các đại biểu thẳng thắn hiến kế tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05. Để tiếp tục học tập và làm theo gương Bác đạt hiệu quả, các giải pháp lãnh đạo để cán bộ thực hành nêu gương cần được triển khai quyết liệt, toàn diện hơn nữa. Nêu gương phải được vận hành từ Trung ương về cơ sở, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhất quán: Nêu gương của cán bộ là cách quan trọng nhất nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng, giữ vững, phát huy hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam mới trong điều kiện xã hội hiện nay. Đó cũng là phương thức vận động, thuyết phục quần chúng hiệu quả nhất, được các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ ra cách đây hàng trăm năm trước.

Nêu gương không chỉ là tự gột rửa, tự làm mới bản thân, mà với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ cấp cao phải tương hỗ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng thực hành đạo đức cách mạng, phải gương mẫu nêu cao tự phê bình và phê bình. Hơn thế, người chủ trì, cán bộ đứng đầu phải thật sự trăn trở, sáng tạo tìm ra giải pháp cụ thể hóa chủ trương của trên bằng kế hoạch tổng thể; kịp thời định hướng, quyết liệt triển khai các phong trào, hoạt động, xây dựng mô hình, điển hình để nhân rộng ra toàn xã hội.

 Đăng Khoa

Nguồn http://www.baobaclieu.vn


Số lượt người xem: 142 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày