SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
5
6
4
7
Chuyên đề học tập Chủ Nhật, 05/04/2020, 23:40
Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta  (01/03)
Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, trực tiếp hiện nay là sự nghiệp đổi mới và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Là sản phẩm của sự kết hợp khoa học, nhuần nhuyễn chủ nghĩa ...
Định hướng chiến lược trong thư Bác gửi cho cán bộ ngành Y tế  (21/02)
Từ ý nghĩa to lớn của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đội ngũ cán bộ ngành Y tế, ngày 6-2-1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 39/HĐBT lấy ngày 27-2 hằng năm làm “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”. Kể từ đó, ngày 27-2 đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Y tế. BA CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC Cách đây 65 năm, Chủ tịch Hồ ...
Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức  (28/01)
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đảng cộng sản-đảng cách mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin và đảng cộng sản cầm quyền có một vị trí nổi bật, có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, góp phần ...
“Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn  (12/01)
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “trồng cây” và “trồng người” đều quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc. “Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” Từ nhận thức sâu sắc rằng: “Muốn ăn quả thì phải trồng cây”(1), với bút danh Trần Lực, ngày 30-5-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: “Nông dân phải trồng cây chuẩn bị làm nhà ...
Trần Thị Lệ một cán bộ nữ giỏi, một trưởng ấp được người dân tín nhiệm  (10/01)
Gia đình chị Trần Thị Lệ ngụ ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A. Chị sinh ra và lớn lên tại xã tân tiến, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Chị tham gia công tác từ năm 1981, là một giáo viên tiểu học dạy ở trường Thạnh Phú, Cái Nước. Đến năm 1986 chị lập gia đình rồi chuyển về sinh sống tại xã Vĩnh Hưng. Với lòng nhiệt quyết của cô giáo chị tham gia công ...
Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên  (07/01)
Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 9-12-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư tưởng(1). VÌ SAO PHẢI CẢI TẠO TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VIÊN? Thứ nhất, xuất phát từ nguồn gốc ra ...
Phòng, chống bệnh lười biếng  (26/12)
Ngay từ những năm tháng đầu tiên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Công việc khẩn cấp bây giờ” đã cảnh báo sớm về những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh lười biếng. Nhận diện và đấu tranh phòng, chống bệnh lười biếng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng là vấn đề rất cần thiết hiện nay. LƯỜI BIẾNG ...
Rèn luyện bản lĩnh chính trị là yêu cầu vừa cấp bách vừa thường xuyên  (25/12)
Bản lĩnh chính trị là sự kiên định, khả năng độc lập suy nghĩ, quyết định và hành động, là đòi hỏi cơ bản và trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, với cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng, giúp mỗi người kiên định lập trường, tư tưởng và bằng ý chí, năng lực của mình vượt qua khó khăn, thử thách, áp lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi ...
Rèn luyện bản lĩnh chính trị là yêu cầu vừa cấp bách vừa thường xuyên  (25/12)
Bản lĩnh chính trị là sự kiên định, khả năng độc lập suy nghĩ, quyết định và hành động, là đòi hỏi cơ bản và trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, với cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng, giúp mỗi người kiên định lập trường, tư tưởng và bằng ý chí, năng lực của mình vượt qua khó khăn, thử thách, áp lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi ...
Xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  (22/12)
Xây dựng “thế trận lòng dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm khơi dậy, quy tụ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao của toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, vững chắc để cùng với các nhân tố khác thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “THẾ TRẬN LÒNG ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày