SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
6
1
2
7
Hỏi - Đáp Thứ Sáu, 21/07/2017, 09:05

Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Câu hỏi 8: Hồ Chí Minh quan niệm thế nào về vị trí, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng?

Trả lời:
Đối với Hồ Chí Minh, nhân dân là phạm trù cao quý nhất, một phạm trù chính trị chủ đạo trong học thuyết cách mạng của Người. “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Đó là một minh chứng điển hình về niềm tin vào sức mạnh của nhân dân. Người khẳng định, dân khí mạnh thì binh lính nào, súng ống nào cũng không địch nổi. Người từng nói với cán bộ: “Nếu lãnh đạo khéo thì việc khó khăn mấy và to lớn mấy, nhân dân cũng làm được”.
Phải không ngừng học dân. “Nhân dân ta rất cần cù, thông minh và khéo léo. Trong sản xuất và sinh hoạt, họ có rất nhiều kinh nghiệm quý báu”, do vậy cán bộ ta “cần tham gia tổng kết những kinh nghiệm quý báu ấy”.
Câu hỏi 9: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân có phải là mục tiêu của Đảng, Chính phủ và mỗi cán bộ, đảng viên không?
Trả lời:
Đúng vậy. Ngày 10-1-1946, tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc, Hồ Chí Minh đã nói: “Chúng ta đã hy sinh phấn đấu để giành độc lập. Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”.
Là công bộc, là đày tớ của dân, thì Đảng, Chính phủ và mỗi cán bộ phải chăm lo cho đời sống của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Người nêu rõ mục tiêu của Nhà nước là:
“1. Làm cho dân có ăn.
2.Làm cho dân có mặc.
3.Làm cho dân có chỗ ở.
4.Làm cho dân có học hành”.
 (còn tiếp)
 
Trích tài liệu hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn

Số lượt người xem: 908 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày