SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
6
0
4
1
Kinh tế - Chính trị Thứ Bảy, 24/08/2019, 12:55

Huyện ủy Vĩnh Lợi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 23/8, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW (Chỉ thị 35) ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trương Văn Nhớ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự và chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 111-KH/HU về Đại hội Đảng các cấp trong huyện tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Trong Kế hoạch 111 nêu rõ, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà đã và đang quyết tâm, nỗ lực và thực hiện quyết liệt để vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong huyện tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

Đại hội đảng bộ các cấp trong huyện phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức; các ý kiến khác cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

Thời gian Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 02 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý I năm 2020. Thời gian Đại hội đại biểu đảng bộ huyện không quá 03 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Trương Văn Nhớ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đăng Khoa


Số lượt người xem: 572 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày