Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công an Vĩnh Lợi với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Tin tức|Đặc san huyện Vĩnh Lợi|Đặc san huyện Vĩnh Lợi năm 2022
Thứ ba, 01/02/2022, 16:34
Màu chữ Cỡ chữ
Công an Vĩnh Lợi với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các mô hình phòng, chống tội phạm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, từ đó thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần tích cực vào công cuộc phát kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Năm 2021, mặc dù chịu sự tác động xấu từ dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an vẫn thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: đã vận động 342 cuộc, với hơn 6.200 lượt người tham dự; tuyên truyền bằng loa được 239 cuộc. Qua đó, cán bộ và Nhân dân đã cung cấp 121 nguồn tin có giá trị về phòng chống tội phạm, 45 tin báo phục vụ công tác phòng chống dịch của địa phương, quần chúng Nhân dân tự nguyện giao nộp 01 khẩu sung quân dụng, 01 hộp tiếp đạn, 105 viên đạn, 15 vũ khí thô sơ, 04 súng tự chế và nhiều bộ dụng cụ kích điện… số vụ vi phạm pháp luật giảm đáng kể, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, phức tạp làm ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, mô hình “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” với 03 tiêu chí: Tích cực “Tự quản, tự phòng, bảo vệ an ninh trật tự và tham gia hòa giải ở cơ sở"; tích cực “Chăm lo bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình và văn hóa cộng đồng”; tích cực “Đoàn kết, hỗ trợ nhau tạo việc làm để nâng cao đời sống cho bản thân và gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới” đã được Bộ Công an công nhận là mô hình điển hình, nhân rộng trên toàn quốc.

Với vai trò nòng cốt của mình, lực lượng Công an đã có nhiều cách làm sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như biên soạn tài liệu phòng chống tội phạm, thu âm tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự để phát trên các loa di động, cố định; phát tờ rơi, lập trang Zalo, Facebook… Bên cạnh đó, nhiều mô hình tự phòng, tự quản như “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”, “Cổng rào an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ Người hoàn lương”, “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer”, “Camera an ninh trật tự”, “Ánh sáng an ninh”… cũng được thành lập và hoạt động có hiệu quả.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua đạt được kết quả trên là do: Nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý sâu sát của chính quyền, lực lượng Công an phát huy cao độ vai trò, nòng cốt, sự tích cực của các ngành, các cấp. Quần chúng Nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ của mình trong phòng chống tội phạm; ý thức trách nhiệm và sự nhiệt tình tích cực của quần chúng Nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thường xuyên đóng góp ý kiến, nhắc nhở nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như kịp thời tố giác tội phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã bám sát tình hình thực tế ở cơ sở, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; có lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Công tác tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến phải luôn đi trước, phải vận dụng và phát huy tối đa ưu thế của các phương tiện thông tin đại chúng. Việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được lồng ghép với các phong trào cách mạng khác, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương. Cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phải xây dựng, rèn luyện, trau dồi đạo đức, lễ tiết tác phong làm hình ảnh đẹp trong tuyên truyền.

Nhằm phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện làm tốt các vấn đề sau:

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến; vị trí, vai trò, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

 - Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá đúng thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức sơ, tổng kết tại địa bàn cơ sở để triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

- Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, nhất là quan tâm lực lượng công an xã, các mô hình phòng chống tội phạm, đội dân phòng, dân phố, tổ hòa giải, tổ nhân dân tự quản…

                                                                Trang Minh Trường

                                                       UVBTVHU - Trưởng Công an huyện

Số lượt xem: 263

 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn