Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

Tin tức|Đặc san huyện Vĩnh Lợi|Đặc san huyện Vĩnh Lợi năm 2021
Thứ năm, 18/03/2021, 13:29
Màu chữ Cỡ chữ
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

Việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa là một trong những phong trào thi đua thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở.

Năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa được Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, các ngành đoàn thể, nhất là các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi chú trọng chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Cơ quan, đơn vị, đã chủ động, tích cực tham gia đăng ký. Năm 2020, toàn huyện có 106/112 cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hoá.

Để đạt được kết quả đó, các tổ chức công đoàn trong huyện đã huy động sự vào cuộc tích cực của các ngành, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về sự cần thiết cũng như lợi ích thiết thực của phong trào, đồng thời lồng ghép với các phong trào thi đua mang tính đặc thù riêng của từng cơ quan, đơn vị, như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”,…của ngành Giáo dục và Đào tạo; ngành Y tế với phong trào “Lương y như từ mẫu”; khối cơ quan hành chính sự nghiệp với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, tận tụy, gương mẫu”; Thực hiện tốt chỉ thị 12 của ban Thường vụ tỉnh Ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.

Với cách làm này, đến nay phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị,  văn hóa đã trở thanh một trong các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, CNVCLĐ, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, CNVCLĐ tham gia và tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, của từng cơ quan, đơn vị. Hằng năm, trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị văn hóa đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”. Nhiều sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm của cán bộ, CNVCLĐ được áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác.

Trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hóa, mục tiêu đề ra là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tác phong lao động và làm việc văn minh thông qua các hoạt động cụ thể như: giữ gìn vệ sinh cơ quan sạch đẹp; cải thiện điều kiện môi trường làm việc, văn minh trong ứng xử, khoa học trong công việc... Theo đó, có 49 CĐCS tổ chức triên khai việc quy định CNVCLĐ không uống rượu bia buổi trưa các ngày làm việc, không hút thuốc lá tại nơi làm việc, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo giữ gìn bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị; Hằng năm các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, tu bổ chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Các CĐCS tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong hội nghị cán bộ, công chức đầu năm. Mỗi CNVCLĐ đều có ý thức vận động gia đình, người thân thực hiện nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ ngày càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình cán bộ, CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tích cực tham gia tốt các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật; thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng.

 Tuy nhiên so với mục tiêu, yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều nội dung, nhiều việc chưa làm được, hoặc có phát động nhưng thực hiện chưa hiệu quả, nổi lên cụ thể như:

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị Xanh- Sạch- Đẹp; bài trí cơ quan, công sở có mặt còn hình thức, chưa thật sự hiệu quả; còn thiếu giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nề nếp sinh hoạt cơ quan; sắp xếp hồ sơ, văn bản nơi làm việc có nơi, có lúc chưa gọn gàng, ngăn nắp và khoa học. Giải pháp về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tham mưu hướng dẫn chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội và xây dựng cơ quan có mô hình dân vận khéo còn lúng túng.

Một số quy định chung về trang phục công sở, giải pháp về nâng cao thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử; ý thức trách nhiệm trong sắp xếp nơi làm việc khoa học; tham gia giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây trong khuôn viên, bảo vệ tài sản chung của cơ quan, đơn vị thời gian qua chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả.

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại đó, trong thời gian tới, thiết nghĩ cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp cụ thể sau:

Một là, toàn thể cán bộ công chức viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh và cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp.

Hai là, nâng cao chất lượng, nề nếp sinh hoạt cơ quan; sắp xếp hồ sơ, văn bản gọn gàng, ngăn nắp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; nội bộ đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Ba là, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiêm trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội, không mê tín dị đoan và xây dựng cơ quan có mô hình dân vận khéo. Phát huy ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; không uống bia, rượu trong giờ làm việc.

Bốn là, thực hiện tốt quy định chung về trang phục công sở, giải pháp về nâng cao thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử; ý thức trách nhiệm trong sắp xếp nơi làm việc khoa học; tham gia giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây trong khuôn viên, bảo vệ tài sản chung cơ quan, đơn vị.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hóa đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trên cả phương diện vật chất và tinh thần cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, CNVCLĐ. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp công đoàn, sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hóa tiếp tục trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu đồng thời đã góp phần nâng cao đời sông vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị.

Số lượt xem: 6451

Nguyễn Hoài Tân - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn