Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi tổ chức kỳ họp thứ mười tám khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tin tức|Tin tức sự kiện|Kinh tế - Chính trị
Thứ sáu, 25/12/2020, 10:02
Màu chữ Cỡ chữ
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi tổ chức kỳ họp thứ mười tám khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 24 và 25/12/2020, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức kỳ họp thứ  mười tám khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Phan Như Nguyện- UVBTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Bình Tân- - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị ủy viên UBND huyện; Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

Quang cảnh họp HĐND

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 UBND huyện. Tổng sản phẩm trong huyện (GRDP) năm 2020 đạt 2.137 tỷ đồng, đạt 50,4% so với chỉ tiêu đề ra. Khu vực nông nghiệp và thủy sản đạt 958 tỷ đồng, tăng 2,89%, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 199 tỷ đồng, tăng 6,30%, khu vực dịch vụ đạt 980 tỷ đồng, tăng 6,95%. Nông nghiệp và thủy sản chiếm 50,52%, Công nghiệp và xây dựng chiếm 16,81%, Dịch vụ chiếm 32,67%. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu ngưới đạt 51,2 triệu đồng/người/năm, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết.

Tổng diện tích gieo trồng lúa ước đạt là 41.116 ha, đạt 97,7% kế hoạch, sản lượng thu hoạch lúa đạt 228.492 tấn, đạt 91,21% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản là 9.520 tấn, đạt 104,62% kế hoạch.

Giá trị Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 337 tỷ 200 triệu đồng. Tổng số hộ sử dụng điện trên địa bàn ước đến cuối năm là 23.994/24/095 hộ đạt 99,6%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn uoc1 đạt 1.875 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Công tác làm giao thông nông thôn, thủy lợi, thủy nông nội đồng được quan tăm, đầu tư sên vét 28 tuyến kênh thủy lợi trên địa bàn các xã, thị trấn với tổng nguồn vốn 12 tỷ 652 triệu đồng. Toàn huyện có 60 tổ hợp tác, với 950 thành viên, có 24 hợp tác xã, với 9.540 thành viên.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 59 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tổng chi ngân sách ước đến cuối năm đạt 412 tỷ 019 triệu đồng, đạt 123,89% dự toán.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và đúng đối tượng. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hiện nay huyện còn 145 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,6%, hộ cận nghèo còn 1.236 hộ, chiếm 5,12%. Vận động Quỹ “Vì người nghèo và An sinh xã hội” được 8 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do đại dịch CIVID-19 với số tiền hỗ trợ là 16.167.000 đồng cho hơn 15.795 đối tượng.

Công tác Giáo dục và Đào tạo không ngừng đổi mới về phương pháp giảng dạy, phát triển đội ngũ giáo viên, củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 24/28 trường, đạt 85,71%, trong đó có 17 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, tổng số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện 07/07 xã, đồng thời công nhận thị trấn Châu Hưng đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2020.

Nhiệm vụ Quốc phòng và công tác quân sự địa phương được giữ vững, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã  hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra được quan tâm chỉ đạo, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai thực hiện tốt. Cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Nhìn chung, tình hình kinh tế- xã hội năm 2020 cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực. Trong 19 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra, đến nay đã có 5 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt, 3 chỉ tiêu chưa đạt.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện . Trong năm đã tổ chức thành công 04kỳ họp đạt chất lượng (02 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp bất thường, đột xuất).

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 08 nghị quyết gồm : Nghị quyết về thông qua kế hoạch phát triển kinh – xã hội giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020;Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021; Nghị quyết phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2021 ;Nghị quyết về kết quả giám sát “Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh lợi” giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Số lượt xem: 164

Kiều Nương

©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn Vị Quản Lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Võ Văn A - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ:Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn