Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện ủy Vĩnh Lợi: Tổng kết các mặt công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tin tức|Tin tức sự kiện|Kinh tế - Chính trị
Thứ tư, 23/12/2020, 09:38
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện ủy Vĩnh Lợi: Tổng kết các mặt công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 Sáng 22/12, Huyện ủy Vĩnh Lợi tổ chức hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đồng chí Hồ Thanh Thủy- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội tuy gặp nhiều khó khăn (dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Covid-19, ảnh hưởng của thời tiết...) nhưng có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn và sự đồng thuận của nhân dân nên đến nay cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết 2020 đề ra (05 chỉ tiêu vượt; 11 chỉ tiêu đạt; 03 chỉ tiêu còn lại chưa đạt). Tổng sản phẩm trong huyện (GRDP) ước đạt 2.137 tỷ đồng, tăng 5,04% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực nhưng tốc độ còn chậm. Nông nghiệp và thủy sản chiếm 50,52%, công nghiệp và xây dựng chiếm 16,81%, dịch vụ chiếm 32,67%. Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đạt 199 tỷ đồng, tăng 6,30%; lĩnh vực dịch vụ đạt 980 tỷ đồng, tăng 6,95%; nông nghiệp và thủy sản đạt 958 tỷ đồng, tăng 2,89%. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 51,2 triệu đồng/người/năm, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

 Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới có nhiều nỗ lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đề ra, tạo tiền đề quan trọng để trình tỉnh, Trung ương xét công nhận huyện nông thôn mới. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng so với nông nghiệp và thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người tăng 112,78% so với năm 2019. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên; công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp ủy, các ngành thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo công dân được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở hoạt động hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt hiệu quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được nâng lên. Công tác tổ chức, cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, đảm bảo khách quan, dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đối với nhiệm vụ, phương hướng của năm 2021, huyện Vĩnh Lợi sẽ tập trung triển khai lịch thời vụ sản xuất năm 2021, vận động, khuyến cáo người dân nên lựa chọn giống lúa phù hợp với từng địa phương để hạn chế dịch bệnh. Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn, ngập úng và triển khai các giải pháp phòng chống, đáp ứng được nguồn nước phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản.

Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực, khẩn trương triển khai chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo Quyết định số 691 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến năm 2021, có ít nhất 2 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao; phân bổ nguồn lực phù hợp đầu tư phát triển thị trấn Châu Hưng đạt đô thị loại IV, xã Vĩnh Hưng từng bước trở thành thị trấn. Đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch tổng thể du lịch huyện Vĩnh Lợi đến năm 2025, tầm nhìn 2030.  Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2021; thực hiện nghiêm túc quản lý các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, đạt chỉ tiêu; công tác chi ngân sách đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp thương binh 1/4, 2/4; tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội; nâng cao chất lượng trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Năm Dân vận khéo” tại xã Hưng Thành theo kế hoạch đề ra.

Số lượt xem: 144

Kiều Nương

©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn Vị Quản Lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Võ Văn A - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ:Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn