Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kinh tế - Chính trị
Thứ năm, 10/09/2020, 08:55
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Từ ngày 21 đến ngày 22/8/2020 tại hội trường huyện ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội : Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp của huyện và tiến hành thành lập các tiểu ban, các tổ chuẩn bị Đại hội đúng theo quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên, chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; phương án nhân sự cấp ủy; nhân sự đại biểu dự đại hội cấp trên, các chức danh chủ chốt; chương trình đại hội, nội quy đại hội, dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động đại hội. Để chuẩn bị tốt văn kiện đại hội. Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1959-QĐ/HU về thành lập tiểu ban .Về công tác chuẩn bị nhân sự, ngày 22/8/2019; Huyện ủy đã ban hành Quyết định số1958-QĐ/HU về thành lập Tiểu ban nhân sự đại hội gồm 05 đồng chí, do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban nhân sự đã xây dựng Kế hoạch thực hiện quy trình 05 bước đúng theo quy định. Dự kiến tham gia ứng cử Ban chấp hành khóa mới là 44 đồng chí (trong đó có 34 đồng chí tái cử). Ban thường vụ gồm 12 đồng chí tham gia ứng cử (có 07 đồng chí tái cử). Chức danh chủ chốt gồm 06 đồng chí (trong đó có 05 đồng chí tái cử). Ủy ban kiểm tra gồm 08 đồng chí (có 06 đồng chí tái cử) các đồng chí được giới thiệu đều có số phiếu tín nhiệm đạt trên 50% trở lên. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ đại hội. Ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa -Thể thao, Đài Truyền thanh, Thư viện  huyện đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu của huyện, tỉnh, kết quả thực hiện Nghi quyết Đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức, đa dạng phong phú thu hút sự quan tâm của cán bộ và nhân dân trong và ngoài huyện. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự huyện đã thành lập 04 tổ  đảm bảo an ninh, trật tự  đảm bảo phục vụ an toàn trước, trong và sau đại hội .

Tổ chức điều hành đại hội.  Đoàn chủ tịch đã bám sát chương trình chi tiết của Đại hội, các thành viên đoàn chủ tịch thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không khí thảo luận tại Đại hội được diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắng và đầy trách nhiệm đi vào chiều sâu, có trọng tâm. Công tác đề cử nhân sự tại đại hội, hội nghị. Căn cứ kết quả chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XII của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Đại hội Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến đại biểu đại hội số lượng Ban chấp hành Đảnh bộ huyện khóa XII là 39 đồng chí, nhưng tại Đại hội chỉ bầu 37 đồng chí (khuyết 02 đồng chí), sau Đại hội huyện sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung. Tại Đại hội đã thông qua danh sách 42 đồng chí ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 với số dư là 05 đồng chí. Ban Thường vụ huyện ủy khóa XII gồm 11 đồng chí, nhưng tại Đại bội chỉ bầu lấy 10 đồng chí (khuyết 01 đồng chí) sau đại hội huyện sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung sau, tại Đại hội thông qua danh sách 11 đồng chí ứng cử Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII (có số dư 01 đồng chí).

Đối với chức danh Bí thư và các phó Bí thư:  Đoàn Chủ tịch Đại hội đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Bình Tân, Bí thư Huyện uỷ khóa XI tiếp túc tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 -2025, giới thiệu đồng chí Từ Minh Phúc, phó Bí thư Huyện ủy khóa XI tiếp túc tái cử chức danh phó Bí thư Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025: giới thiệu đồng chí Võ Văn Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khóa XI ứng cử chức danh phó Bí thư Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã xin ý kiến số lượng Ủy Ban Kiểm tra là 07 đồng chí và đề cử danh sách là 08 đồng chí (có số dư là 01 đồng chí) và giới thiệu đồng chí Võ Tấn Lực Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XI tiếp tục tái cử chức danh Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Kết quả bầu cử tại Đại hội. Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội bầu là 36 đồng chí trong đó số Huyện ủy viên đương nhiệm tái cử là 32 đồng chí chiếm tỷ lệ 88,89%, số Huyện ủy viên tham gia lần đầu là 04 đồng chí chiếm tỷ lệ 11,11%, cấp ủy viên nữ 06 đồng chí chiếm tỷ lệ 16,67%, cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là 01 đồng chí chiếm tỷ lệ 2,78%. Đại biểu trúng cử Ban Chấp hành khối Đảng 09 đồng chí chiếm 25%, khối Mặt trận và các đoàn thể 04 đồng chí chiếm 11,11%, khối Nhà nước 11 đồng chí chiếm 30,56%, khối Lực lượng Vũ trang 04 đồng chí chiếm 11,11%, khối xã, thị trấn 08 đồng chí chiếm 22,22%. Tỷ lệ cán bộ trẻ tuổi 02 đồng chí chiếm 5,56%. Về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên, cử nhân, cao cấp lý luận chính trị đạt 100%. Số lượng trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ là 10 đồng chí, tái cử 07 đồng chí, chiếm 70%, tham gia lần đầu 03 đồng chí chiếm 30%, có 01 nữ chiếm 10%, khối Đảng 05 đồng chí chiếm 50%, khối Nhà nước 02 đồng chí chiếm 20%, Lực lượng Vũ trang 02 đồng chí chiếm 20%, xã, thị trấn 01 đồng chí chiếm 10%. Đồng chí Nguyễn Bình Tân trúng cử chức Bí thư Huyện ủy khóa XII, đồng chí Võ Văn Sáu và đồng chí Từ Minh Phúc trúng cử  phó Bí thư Huyện ủy khóa XII, đồng chí Võ Tấn Lực trúng cử Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XII. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI tỉnh là 21 đồng chí .Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp .

Xuân Khởi

Số lượt xem: 1507

 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn Vị Quản Lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Võ Văn A - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ:Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn