Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Khối nhà nước

Khối nhà nước
Thứ hai, 08/06/2020, 15:06
Màu chữ Cỡ chữ
Khối nhà nước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

- Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Khởi

- Phó trưởng Ban Pháp chế: bà Triệu Xuân Huy

- Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: ông Tô Thanh Phú

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Chủ tịch: ông Từ Minh Phúc

- Phó Chủ tịch: ông Trần Ngọc Ân

- Phó Chủ tịch: ông Phạm Thanh Liêm

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN:

Điện thoại - fax: 0291. 3735111 Mail: ubndhvl@baclieu.gov.vn

- Chánh Văn phòng: ông Lê Mạnh Hà

- Phó Chánh Văn phòng HC-QT: ông Lê Thanh Mừng

- Phó Chánh Văn phòng NC-TD: ông Phạm Quốc Lê

PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại – fax: 0291.3735040 Mail:pnvhvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Son

- Phó Trưởng phòng: ông Dương Văn Khải

- Phó Trưởng phòng: bà Dương Ngọc Tuyết Hồng

THANH TRA

Điện thoại – fax: 0291.3735041 Mail:tthvl@baclieu.gov.vn

- Chánh Thanh tra: ông Đặng Văn Bắc

- Phó Chánh Thanh tra: ông Hà Vũ Phú

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Điện thoại – fax: 0291.3735555 Mail:ptckhhvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Hồ Thanh Nghĩ

- Phó Trưởng phòng: bà Vưu Thị Bé Quyên

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Điện thoại – fax: 0291.3735045 Mail:pkththvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Duy Linh

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Trung Kiên

- Phó Trưởng phòng: ông Tô Thanh Tân

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại – fax: 0291.3735046 Mail:pnnptnthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Tô Thanh Hải

- Phó Trưởng phòng: ông Dương Văn Diễn

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Hùng Dũng

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điện thoại – fax: 0291.3735048 Mail:ptnmthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Ký Trọng Nghĩa

- Phó Trưởng phòng: ông Danh Thái Tuyến

- Phó Trưởng phòng: ông Trần Quốc Nghiệp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại – fax: 0291.3735050 Mail:pgddthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: bà Đoàn Thị Thùy Linh

- Phó Trưởng phòng: ông Tô Thành

- Phó Trưởng phòng: ông Châu Minh Thoại

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Điện thoại – fax: 0291.3735049 Mail:pvhtthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Võ Văn A

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Xuân Khởi

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Đức Hạnh

PHÒNG Y TẾ

Điện thoại – fax: 0291.3735042 Mail:pythvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: bà Lâm Linh Trang

PHÒNG DÂN TỘC

Điện thoại – fax: 0291.3735747 Mail:pdthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Lê Minh Thành

PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại – fax: 0291.3735039 Mail:ptphvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Dương Chí Hiếu

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện thoại – fax: 0291.3735047 Mail:pldtbxhhvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Dương Văn Thắng

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Thanh Giang

- Phó Trưởng phòng: ông Bùi Minh Luân

CÔNG AN HUYỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735031 Mail:cahvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng Công an: ông Trang Minh Trường

- Phó Trưởng Công an: bà Nguyễn Thị Hảo

- Phó Trưởng Công an: ông Lê Quốc Phương

- Phó Trưởng Công an: ông Lê Thanh Hận

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735036 Mail:hdhvl@baclieu.gov.vn

- Chỉ huy Trưởng: ông Lý Văn Cường

- Chỉ huy Phó - Tham mưu Trưởng: ông Huỳnh Hoàng Hiếu

- Chỉ huy Phó: ông Đỗ Chí Linh

- Chính trị viên: ông Nguyễn Quốc Thái

- Tham Mưu Phó: ông Nguyễn Việt Quốc

- Chính trị viên Phó: ông Nguyễn Thanh Phong

VIỆN KIỂM SÁT

Điện thoại – fax: 0291.3735300 Mail:vkshvl@baclieu.gov.vn

- Viện Trưởng: ông Phan Trường Giang

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Điện thoại – fax: 0291.3735075 Mail:tahvl@baclieu.gov.vn

- Chánh án: bà Lê Thị Mỹ Xuyến

- Phó Chánh án: ông Lê Phan Công Trí

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

Điện thoại – fax: 0291.3735079 Mail:thahvl@baclieu.gov.vn

- Phụ trách Chi cục: bà Nguyễn Thị Chi

- Chi cục Phó: ông Phạm Văn Cường

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Điện thoại – fax: 0291.3735094

- Giám đốc: ông Trần Văn Sơn

- Phó Giám đốc: ông Võ Quốc Thống

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại – fax: 0291.3830610 Mail:nhnnptnthvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Nguyễn Thanh Nhàn

- Phó Giám đốc: ông Tống Văn Năm

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điện thoại – fax: 0291.3735070 Mail:nhcsxhhvl@baclieu.gov.vn

- Phó giám đốc phụ trách: bà Phạm Ánh Nguyệt

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điện thoại – fax: 0291.3735059 Mail:bhxhhvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Bùi Thành Biên

- Phó Giám đốc: bà Ngô Thị Tú Anh

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC HÒA BÌNH - VĨNH LỢI

Điện thoại – fax: 0291.3735081

- Chi cục trưởng: ông Lê Quyết Chiến

- Chi cục phó: ông Đào Văn An

- Chi cục phó: Trần Thanh Bình

TRUNG TÂM Y TẾ

Điện thoại – fax: 0291.3890998 Mail:ttythvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Huỳnh Vũ Phong

- Phó Giám đốc: ông Hồ Quốc Khanh

- Phó Giám đốc: ông Võ Hoàng Thái

BƯU ĐIỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735014 Mail:bdhvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: bà Đỗ Thúy Hằng

ĐIỆN LỰC VĨNH LỢI

Điện thoại – fax: 0291.6216705

- Giám đốc: ông Nguyễn Minh Đương

- Phó giám đốc: ông Lê Đình Thi

CHI CỤC THỐNG KÊ KHU VỰC VĨNH LỢI - HÒA BÌNH

Điện thoại – fax: 0291.3735043 Mail:cctkhvl@baclieu.gov.vn

- Chi cục Trưởng: ông Dương Hoàng Thái

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Điện thoại – fax: 0781.3735044 Email:hctdhvl@baclieu.gov.vn

- Chủ tịch: ông Tào Thanh Điền

- Phó Chủ tịch: bà Lê Hồng Gấm

HỘI ĐÔNG Y

Điện thoại – fax: 0291.3735515

- Chủ tịch: ông Trương Quyền

- Phó Chủ tịch: bà Đào Thị Hường

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điện thoại – fax: 0291.3735109

- Giám đốc: ông Võ Thanh Tùng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điện thoại – fax: 0291.3896333

- Phó Giám đốc: bà Trang Mỹ Huệ

- Phó Giám đốc: ông Nguyễn Văn Dương

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO

Điện thoại – fax: 0291.3735208 Mail:ttvhtthvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Đinh Văn Tùng

- Phó Giám đốc: ông Ngô Văn Là

- Phó Giám đốc: bà Đoàn Yến Loan

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Điện thoại – fax: 0291.3735735 Mail:ttdvdthvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Trà Thanh Vũ

- Phó Giám đốc: ông Dương Tuấn Khải

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Điện thoại – fax: 0291.3735211

- Giám đốc: ông Ngô Trường Tại

- Phó Giám đốc: ông Huỳnh Trọng Khang

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Điện thoại – fax: 0291.373078

- Giám đốc: ông Huỳnh Văn Tuấn

- Phó Giám đốc: ông Nguyễn Đẳng

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735051 Mail:dtthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng đài: ông Trần Văn Giang

- Phó Trưởng đài: bà Mã Hoàng Dung

THƯ VIỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735577 Mail:tvhvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Nguyễn Văn Út Em

Số lượt xem: 398

©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn Vị Quản Lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Võ Văn A - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ:Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn