Liên kết web
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Tin tức|Ngân hàng Chính sách xã hội
Thứ sáu, 16/09/2022, 15:34
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3087/UBND-KGVX ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch UBND huyện vừa có Công văn chỉ đạo số 2879/UBND-VX ngày 29/8/2022 về triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ vào kết quả rà soát của các xã, thị trấn tổng hợp và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách các hộ đủ điều kiện vay vốn (theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh) theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ; đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện triển khai giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi chính sách; quản lý chặt chẽ nguồn vốn sau khi cho vay.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai giải ngân kịp thời chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-UBDT đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền cơ sở quản lý chặt chẽ nguồn vốn cho vay; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị- xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP; đồng thời thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc triển khai chính sách đến đúng theo quy định; UBND các các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Phòng giao dịch NHCSXH huyện, tuyên truyền chính sách, tổ chức, triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của các xã, thị trấn tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng trực lợi chính sách; họp bình xét cho vay và quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước đảm bảo đúng quy định.

Số lượt xem: 34

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Lợi

 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn