Liên kết web
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 (10/06/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 (06/06/2022)
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 (13/05/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2022 (18/04/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và Chương trình công tác quý II năm 2022 (23/03/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và Chương trình công tác quý II năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và Chương trình công tác tháng 3 năm 2022 (17/02/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và Chương trình công tác tháng 3 năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2022  (18/01/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2022
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (17/08/2021)
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 (28/07/2021)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8 năm 2021.
Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và một số công việc trọng tâm cần chỉ đạo, điều hành sau Tết (15/02/2021)
Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và một số công việc trọng tâm cần chỉ đạo, điều hành sau Tết
 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn