Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 (09/06/2020)

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý 1 và Chương trình công tác quý 2 năm 2020

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020 (09/06/2020)

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 (11/02/2020)

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn Vị Quản Lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Võ Văn A - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ:Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn