Liên kết web
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Báo cáo tuần
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 15/4/2022 đến ngày 21/4/2022 (22/04/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 15/4/2022 đến ngày 21/4/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 08/4/2022 đến ngày 14/4/2022 (18/04/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 08/4/2022 đến ngày 14/4/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 01/4/2022 đến ngày 07/4/2022 (08/04/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 01/4/2022 đến ngày 07/4/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 25/03/2022 đến ngày 31/03/2022 (01/04/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 25/03/2022 đến ngày 31/03/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 18/03/2022 đến ngày 24/03/2022 (28/03/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 18/03/2022 đến ngày 24/03/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 11/03/2022 đến ngày 17/03/2022 (18/03/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 11/03/2022 đến ngày 17/03/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 04/03/2022 đến ngày 10/03/2022 (14/03/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 04/03/2022 đến ngày 10/03/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 25/02/2022 đến ngày 03/03/2022 (07/03/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 25/02/2022 đến ngày 03/03/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 18/02/2022 đến ngày 24/02/2022 (25/02/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 18/02/2022 đến ngày 24/02/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 11/02/2022 đến ngày 17/02/2022 (18/02/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 11/02/2022 đến ngày 17/02/2022
 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn