Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Báo cáo tuần
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 07/10/2022 đến ngày 13/10/2022 (14/10/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 07/10/2022 đến ngày 13/10/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 30/9/2022 đến ngày 06/10/2022 (07/10/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 30/9/2022 đến ngày 06/10/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 23/9/2022 đến ngày 29/9/2022 (30/09/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 23/9/2022 đến ngày 29/9/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 16/9/2022 đến ngày 22/9/2022 (23/09/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 16/9/2022 đến ngày 22/9/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 09/9/2022 đến ngày 15/9/2022 (16/09/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 09/9/2022 đến ngày 15/9/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 03/9/2022 đến ngày 08/9/2022 (09/09/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 03/9/2022 đến ngày 08/9/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 26/8/2022 đến ngày 02/9/2022 (05/09/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 26/8/2022 đến ngày 02/9/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 19/8/2022 đến ngày 25/8/2022 (26/08/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 19/8/2022 đến ngày 25/8/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 12/8/2022 đến ngày 18/8/2022 (19/08/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 12/8/2022 đến ngày 18/8/2022
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 05/8/2022 đến ngày 11/8/2022 (12/08/2022)
Báo cáo tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 05/8/2022 đến ngày 11/8/2022
 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn