Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hỏi - Đáp
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 42,43) (21/12/2017)

Hồ Chí Minh có phong cách sống vừa thấm nhuần văn hóa Nho - Phật - Lão, vừa chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Âu - Mỹ nhưng luôn giữ vững, yêu quý và tự hào về văn hóa Việt Nam.

Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 40,41) (19/12/2017)

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh thể hiện rõ nhất trong cách nói và viết của Người. Hồ Chí Minh là nhà chính trị, nhà tuyên truyền, nhà báo, nhà thơ, nhà văn,... đã có nhiều tác phẩm thuộc các thể loại như báo chí, tiểu phẩm, thơ ca, truyện ký, kịch, văn chính luận...

Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 38,39) (13/12/2017)

Hồ Chí Minh yêu cầu làm việc gì cũng phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu, để nắm chắc thực chất tình hình, “Đảng có hiểu rõ tình hình thì đặt chính sách mới đúng”, về phần mình, để nắm tình hình, Người không chỉ dựa vào bộ máy giúp việc, mà còn trực tiếp đi xuống cơ sở. Cách đi của Người thường là không báo trước không để ai có thể nói dối mình. Người lên án mọi thói che đậy, bưng bít sự thật, cho đó là dối trá với dân, “dối trá với Đảng, có tội với Đảng”.

Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 36,37) (08/12/2017)
Câu 36: Phong cách lãnh đạo quần chúng, luôn luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân của Hồ Chí Minh thể hiện như thế nào? Trong cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh luôn gần gũi với nhân dân, qua đó thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tư tưởng trọng dân và tin ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 34,35) (05/12/2017)
Câu 34: Phong cách lãnh đạo dân chủ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách của Hồ Chí Minh thể hiện như thế nào? Phong cách dân chủ Hồ Chí Minh được biểu hiện từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Từ soạn thảo Tuyên ngôn độc lập đến viết một bài báo..., Người ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 32,33) (30/11/2017)
Câu 32: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh được biểu hiện như thế nào? Đó là phong cách tư duy không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ, truy đến tận cùng bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 30,31) (23/11/2017)
Câu 30: Thế nào là phong cách Hồ Chí Minh? Trước Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để nói về “tác phong Hồ Chủ tịch”. Hai chữ “tác phong” được hiểu là phong cách làm việc và phong cách công tác của Hồ Chí Minh. Từ Đại hội VII, “tác phong” được thay bằng “phong cách” ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 29) (23/11/2017)
Câu 29: Tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị, khiêm tốn của Hồ Chí Minh thể hiện như thế nào? Hồ Chí Minh là một tấm gương đấu tranh không mệt mỏi chống lại cái ác, cái xấu trong xã hội, trong mỗi con người, những biểu hiện tiêu cực, nhất là căn bệnh ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 28) (23/11/2017)
Câu 28: Tấm gương Hồ Chí Minh nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, luôn hết mực vì con người được thể hiện như thế nào? Giữ mình liêm khiết, trong sạch, Hồ Chí Minh sống trung thực, chân thành với chính mình và nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu với người khác, luôn tôn trọng nhân cách người khác. ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 26,27) (31/10/2017)
Câu 26: Tấm gương Hồ Chí Minh suốt đời vì dân, vì nước được thể hiện như thế nào? Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Hồ Chí Minh khẳng định: cả đời tôi ...
 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn