Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Khối nhà nước
Khối nhà nước
08/06/2020 15:06
Màu chữ Cỡ chữ
Khối nhà nước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

- Chủ tịch: ông Võ Văn Sáu.

- Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: ông Nguyễn Văn Khởi.

- Trưởng Ban Pháp chế: ông Võ Tấn Lực.

- Phó trưởng Ban Pháp chế: bà Triệu Xuân Huy.

- Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: ông Tô Thanh Phú.

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Chủ tịch: ông Trần Minh Hải.

- Phó Chủ tịch: ông Trần Ngọc Ân.

- Phó Chủ tịch: ông Phạm Thanh Liêm.

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN:

Điện thoại - fax: 0291. 3735111 Mail: ubndhvl@baclieu.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng phụ trách: bà Phan Thị Thu Trang.

- Phó Chánh Văn phòng: ông Phạm Quốc Lê.

PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại – fax: 0291.3735040 Mail:pnvhvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Son.

- Phó Trưởng phòng: ông Dương Văn Khải.

- Phó Trưởng phòng: bà Dương Ngọc Tuyết Hồng.

THANH TRA

Điện thoại – fax: 0291.3735041 Mail:tthvl@baclieu.gov.vn

- Chánh Thanh tra: ông Đặng Văn Bắc.

 Phó Chánh Thanh tra: ông Trần Văn Diệp.

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Điện thoại – fax: 0291.3735555 Mail:ptckhhvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Hồ Thanh Nghĩ.

- Phó Trưởng phòng: bà Vưu Thị Bé Quyên.

- Phó Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Hồng Thảo.

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Điện thoại – fax: 0291.3735045 Mail:pkththvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Duy Linh.

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Trung Kiên.

- Phó Trưởng phòng: ông Tô Thanh Tân.

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại – fax: 0291.3735046 Mail:pnnptnthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Tô Thanh Hải.

- Phó Trưởng phòng: ông Dương Văn Viễn.

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Hùng Dũng.

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điện thoại – fax: 0291.3735048 Mail:ptnmthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Ký Trọng Nghĩa.

- Phó Trưởng phòng: ông Danh Thái Tuyến.

- Phó Trưởng phòng: ông Trần Quốc Nghiệp.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại – fax: 0291.3735050 Mail:pgddthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: bà Đoàn Thị Thùy Linh.

- Phó Trưởng phòng: ông Tô Thành.

- Phó Trưởng phòng: ông Châu Minh Thoại.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Điện thoại – fax: 0291.3735049 Mail:pvhtthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Trần Minh Tùng

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Xuân Khởi.

- Phó Trưởng phòng: ông Lê Thanh Mừng.

PHÒNG Y TẾ

Điện thoại – fax: 0291.3735042 Mail:pythvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: bà Lâm Linh Trang.

PHÒNG DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Điện thoại – fax: 0291.3735747 Mail:pdthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Lê Minh Thành.

- Phó trưởng phòng: bà Hà Thị Bích Ngọc.

PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại – fax: 0291.3735039 Mail:ptphvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Hoàng Em.

- Phó trưởng phòng: ông Ngô Trung Tây.

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện thoại – fax: 0291.3735047 Mail:pldtbxhhvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Thanh Giang.

- Phó Trưởng phòng: ông Bùi Minh Luân.

CÔNG AN HUYỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735031 Mail:cahvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng Công an: ông Trang Minh Trường.

- Phó Trưởng Công an: bà Nguyễn Thị Hảo.

- Phó Trưởng Công an: ông Dương Hoàng Vệ.

- Phó Trưởng Công an: ông Trần Quốc Tân.

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735036 Mail:hdhvl@baclieu.gov.vn

- Chỉ huy Trưởng: ông Dương Hoàng Thế.

- Chỉ huy Phó - Tham mưu Trưởng: ông Huỳnh Hoàng Hiếu.

- Chỉ huy Phó: ông Lưu Thế Lực.

- Chính trị viên: ông Võ Văn Cang.

- Tham Mưu Phó: ông Nguyễn Việt Quốc.

- Chính trị viên Phó: ông Nguyễn Thanh Phong.

VIỆN KIỂM SÁT

Điện thoại – fax: 0291.3735300 Mail:vkshvl@baclieu.gov.vn

- Viện Trưởng: ông Phan Trường Giang.

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Điện thoại – fax: 0291.3735075 Mail:tahvl@baclieu.gov.vn

- Chánh án: bà Lê Thị Mỹ Xuyến.

- Phó Chánh án: ông Lê Phan Công Trí.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

Điện thoại – fax: 0291.3735079 Mail:thahvl@baclieu.gov.vn

- Phụ trách Chi cục: bà Nguyễn Thị Chi.

- Chi cục Phó: ông Phạm Văn Cường.

- Chi cục Phó: ông Lê Văn Thức.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Điện thoại – fax: 0291.3735094

- Giám đốc: ông Trần Văn Sơn.

- Phó Giám đốc: ông Võ Quốc Thống.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại – fax: 0291.3830610 Mail:nhnnptnthvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Nguyễn Thanh Nhàn.

- Phó Giám đốc: ông Tống Văn Năm.

- Phó Giám đốc: ông Trương Hoàng Trượng.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điện thoại – fax: 0291.3735070 Mail:nhcsxhhvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: bà Phạm Ánh Nguyệt.

- Phó Giám đốc: ông Nguyễn Văn Út.

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điện thoại – fax: 0291.3735059 Mail:bhxhhvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Bùi Thành Biên.

- Phó Giám đốc: bà Ngô Thị Tú Anh.

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC HÒA BÌNH - VĨNH LỢI

Điện thoại – fax: 0291.3735081

- Chi cục trưởng: ông Lê Quyết Chiến.

- Chi cục phó: ông Đào Văn An.

- Chi cục phó: Trần Thanh Bình.

TRUNG TÂM Y TẾ

Điện thoại – fax: 0291.3890998 Mail:ttythvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Huỳnh Vũ Phong.

- Phó Giám đốc: ông Trương Hoàng Trọng.

- Phó Giám đốc: ông Võ Hoàng Thái.

BƯU ĐIỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735014 Mail:bdhvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Nguyễn Đức Duy.

ĐIỆN LỰC VĨNH LỢI

Điện thoại – fax: 0291.6216705

- Giám đốc: ông Trần Hữu Khương.

- Phó giám đốc: ông Lê Đình Thi.

CHI CỤC THỐNG KÊ KHU VỰC VĨNH LỢI - HÒA BÌNH

Điện thoại – fax: 0291.3735043 Mail:cctkhvl@baclieu.gov.vn

- Chi cục Trưởng: ông Dương Hoàng Thái.

- Phó Chi cục trưởng: bà Nguyễn Thị Loan.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Điện thoại – fax: 0781.3735044 Email:hctdhvl@baclieu.gov.vn

- Chủ tịch: ông Tào Thanh Điền.

- Phó Chủ tịch: bà Lê Hồng Gấm.

HỘI ĐÔNG Y

Điện thoại – fax: 0291.3735515

- Chủ tịch: ông Trương Quyền.

- Phó Chủ tịch: bà Đào Thị Hường.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điện thoại – fax: 0291.3735109

- Giám đốc: ông Võ Thanh Tùng.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điện thoại – fax: 0291.3896333

- Phó Giám đốc: bà Trang Mỹ Huệ.

- Phó Giám đốc: ông Nguyễn Văn Dương.

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO

Điện thoại – fax: 0291.3735208 Mail:ttvhtthvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Nguyễn Đức Hạnh.

- Phó Giám đốc: ông Ngô Văn Là.

- Phó Giám đốc: bà Đoàn Yến Loan.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Điện thoại – fax: 0291.3735735 Mail:ttdvdthvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Trà Thanh Vũ.

- Phó Giám đốc: ông Dương Tuấn Khải.

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

Điện thoại – fax: 0291.3735211

- Giám đốc: ông Ngô Trường Tại.

- Phó Giám đốc: ông Huỳnh Trọng Khang.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Điện thoại – fax: 0291.373078

- Giám đốc: ông Huỳnh Văn Tuấn.

- Phó Giám đốc: ông Nguyễn Đẳng.

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735051 Mail:dtthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng đài: bà Mã Hoàng Dung.

THƯ VIỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735577 Mail:tvhvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: bà Dương Thị Ngọc Mai.

- Phó Giám đốc: bà Nguyễn Thị No.

 

 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn