Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Lịch làm việc tuần
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022 (17/10/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022 (10/10/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022 (03/10/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022 (26/09/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022 (19/09/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022 (12/09/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022 (05/09/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022 (29/08/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022 (22/08/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022 (15/08/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022
 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn