Liên kết web
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Lịch làm việc tuần
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 (27/06/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022 (20/06/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022 (13/06/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022 (06/06/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022 (30/05/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022 (23/05/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022 (16/05/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022 (09/05/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022 (05/05/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022 (25/04/2022)
Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022
 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn