Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin đọc nhiều nhất
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, ủng hộ quốc tế trong công cuộc đổi mới hiện nay (21/05/2020)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, là chiến sỹ xuất sắc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người không chỉ là biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc, mà còn là hiện thân của tinh thần đoàn kết quốc tế cao đẹp trong thời đại ngày nay. Từ những bài nói, bài viết, thư gửi, thông điệp, cử chỉ, hành động,… và đến ...

Câu hỏi 2: Vì sao độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội ? (08/05/2017)
Trả lời: Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì: Thứ nhất, vì độc lập dân tộc là mục tiêu trực tiếp, trước hết, là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Con đường cách mạng Việt Nam có hai giai đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ở giai đoạn ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người (09/08/2017)
Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người Hồ Chí Minh khẳng định, con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Theo Người, “vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả”. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (02/06/2017)
Icon Image
Chủ tịch Hồ Chí Minh ý thức được rõ ràng giá trị của chủ nghĩa xã hội về mặt lý luận là quan trọng, nhưng vấn đề quan trọng hơn là tìm ra con đường để thực hiện những giá trị này. Điểm then chốt, có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng của Hồ Chí Minh là đề ra các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể ...
QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM (22/10/2020)
Ở Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới (BĐG), bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em đã được đặt ra ngay tại Hiến pháp năm 1946, việc tuyên bố “Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện” (Điều 9) đã khẳng định với thế giới rằng, phụ nữ Việt Nam bình đẳng với đàn ông để hưởng mọi quyền công dân. Theo đó, Điều ...
Câu hỏi 1: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề gì ? (28/04/2017)
Icon Image
Câu hỏi 1: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề gì ? Trả lời: Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: "Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự ...
Câu hỏi 5: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế nào? (12/06/2017)
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam còn nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế. Các hình thức sở hữu chính: “Sở hữu của Nhà nước tức là của toàn dân. Sở hữu của hợp tác xã tức là sở hữu tập thể của nhân dân lao động. Sở hữu của người lao động riêng lẻ. Một ít tư liệu sản ...
NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG VIỆC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI (18/03/2021)
Theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo,năm học 2020-2021, là năm học đầu tiên học sinh các trường tiểu học trên cả nước thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Trong đó, 4 bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản giáo dục biên soạn là: Bộ sách “Chân trời sáng tạo”, Bộ sách “Kết nối ...
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA (18/03/2021)
Việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa là một trong những phong trào thi đua thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn ...
Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (21/01/2021)
 Chiều ngày 19/01/2021  HĐND huyện Vĩnh Lợi  tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Ngôn –Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh, ông La Văn Viễn-Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ông Lưu Văn Liêm –Tỉnh ủy viên, Bí ...
 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn