Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 (30/09/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và Chương trình công tác tháng 9 năm 2022 (19/08/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và Chương trình công tác tháng 9 năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2022 (19/07/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 (10/06/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 (06/06/2022)
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 (13/05/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2022 (18/04/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và Chương trình công tác quý II năm 2022 (23/03/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và Chương trình công tác quý II năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và Chương trình công tác tháng 3 năm 2022 (17/02/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và Chương trình công tác tháng 3 năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2022  (18/01/2022)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2022
 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn