Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Lịch làm việc tuần
Thông báo lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện (12/04/2021)
Thông báo Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Vĩnh Lợi từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021
Thông báo lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện (05/04/2021)
Thông báo Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Vĩnh Lợi từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021
Thông báo lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện (30/03/2021)
Thông báo Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Vĩnh Lợi từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021
Thông báo lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện (23/03/2021)
Thông báo Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Vĩnh Lợi từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021
Thông báo lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện (15/03/2021)
Thông báo Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Vĩnh Lợi từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021
Thông báo lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện (08/03/2021)
Thông báo Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Vĩnh Lợi từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021
Thông báo lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện (01/03/2021)
Thông báo Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021
Thông báo lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện (19/02/2021)
Thông báo Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021
Thông báo lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện (05/02/2021)
Thông báo Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Vĩnh Lợi từ ngày 15/2/2021 đến ngày 19/02/2021
Thông báo lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện (05/02/2021)
Thông báo Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND-UBND huyện từ ngày 08/02/2021 đến ngày 02/02/2021
 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn Vị Quản Lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Võ Văn A - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ:Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn